CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------ *** ------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số ........ / HĐKT - 2019

- Căn cứ vào bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 11 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005.
 - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên:

Hôm nay, ngày.......tháng........năm 2018, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN MẮT VÀNG
Địa chỉ:                   127/37 Ba Vân, P.14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:              028 6270 4336                   
Người đại diện :    Ông DIỆP THẾ CƯỜNG          Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế: 0310368932

BÊN B: ..............................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................
Điện thoại: .........................                                    Fax:     ..............................       
Người đại diện:....................................                 Chức vụ: ..........................
Mã số thuế: ....................................................

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế theo các điều khoản sau:

ĐIỀU I: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢ

Tổng số tiền bằng chữ: ......................................................................................................................................................................................
Đơn giá trên đã bao gồm 10% Thuế GTGT.

ĐIỀU II: CHẤT LƯỢNG – PHẨM CHẤT SẢN PHẨM

 1. Bản mẫu thiết kế do bên B cung cấp cho bên A (Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin trong bản thiết kế)
 2. Sản phẩm được in ấn theo maquette đã được thống nhất và ký duyệt của hai bên.

ĐIỀU III: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

 1. Thời gian giao hàng:  ........  ngày, tính từ ngày bên B ký duyệt mẫu thiết kế và bên A nhận đủ số tiền thanh toán đợt 1 của bên B

 2. Bên A sẽ tiến hành giao cho bên B tại Tp.HCM (theo địa chỉ Bên B yêu cầu)

ĐIỀU IV: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 2. Bên B đặt cọc trước 40% trị giá hợp đồng cho bên A, tương ứng với số tiền: ..........................................................................
  ngay sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng.
 3. Bên B thanh toán dứt điểm 60% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền: ............................................................................
  cho bên A ngay khi bên A giao hàng.

ĐIỀU V: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN

1. BÊN A:

 1. Chịu trách nhiệm hoàn tất công việc trong thời gian đã được thống nhất trong hợp đồng và nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

 2. Đảm bảo giá không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 3. Đảm bảo đúng chất lượng theo hợp đồng ký kết.

2. BÊN B:

 1. Ký duyệt maquette ngay sau khi ký kết hợp đồng để bên A triển khai in ấn. 
 2. Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo điều IV của Hợp đồng này.

ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

        Hai bên phải chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi (có lập biên bản ghi nhớ toàn bộ nội dung).
        Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng. Trường hợp có tranh  chấp xảy ra mà hai bên không tự giải quyết được thì thống nhất chuyển vụ việc đến Tòa án Kinh tế Tp.HCM phân xử, lệ phí Tòa án sẽ do bên có lỗi chi trả. Kết luận của Tòa án Kinh tế TP.HCM là kết luận cuối cùng mà hai bên phải chấp hành
        Mọi sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng chỉ có giá trị Pháp lý khi được hai bên thỏa thuận và ký kết bằng văn bản.

ĐIỀU VII: ĐIỀU  KIỆN HỢP ĐỒNG

        Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lí như nhau.         
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

 

Dowload Hợp Đồng in mẫu

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav